top of page

Fyzická ostraha

Soukromá ochranka
Vnitřní a vnější fyzická ostraha

Vnitřní fyzická ostraha

Vnitřní fyzickou ostrahou rozumíme komplex opatření k zamezení či minimalizaci škod na majetku uvnitř objektu klienta.

Opatření jsou zaměřena na škody způsobené např. krádežemi či vandalismem, na provádění preventivních obchůzek s cílem zabránit či minimalizovat škody vzniklé technickými závadami (nekontrolovaný únik vody, nebezpečí požáru, uzavření vstupů, oken apod.). 

Bezpečnostní pochůzky  jsou vzdáleně elektronicky monitorovány moderním, online pochůzkovým systémem a pokud má zájem klient, má možnost kontroly těchto obchůzek sledovat vlastním, klientským nezávislým přístupem. 

 

Zvýšená četnost kontrol je soustředěna do míst, která jsou důležitá z hlediska fungování objektu (kotelny, garáže, klimatizace, místnosti UPS, přístupy k serverovnám) ale také do míst, kde vzniká nebezpečí vloupání (pokladny, kanceláře, sklady atd.).

 

Součástí vnitřní kontroly může být i kontrola vynášených či vnášených předmětů prováděná jen na základě požadavku a instrukcí majitele objektu.

Vnější fyzická ostraha objektu představuje komplex opatření, spočívajících ve snaze zabránit či minimalizovat napadení a poškození objektu zvenčí. Jde o poškození výloh, poškození fasády sprejery, poškození oken a dveří, poškozování vnějších prostor např. porostů, záhonů, soch a dalších součástí objektů.

 

U fyzické ostrahy staveb, které mají svá specifika při zajištění ostrahy, je důležité kontrolovat nepoškozenost oplocení případně bránit rozkrádání stavebního materiálu umístěného vně prostoru stavby. I v tomto případě instalujeme na exponovaných místech objektu moderní kontrolní body – čipy, na kterých musí pracovník ostrahy fyzicky potvrdit svoji přítomnost při kontrolní pochůzce v objektu stavby. Jde o moderní, online kontrolní, pochůzkový systém, který umožňuje okamžitou kontrolu výkonu ostrahy a zejména pochůzek. Četnost obchůzek je volena tak, aby se případné poškození či krádeže minimalizovaly.

 

U ostrahy staveb je běžným jevem, že se režim mění a zostřuje během jednotlivých etap stavby, což úzce souvisí s hodnotami, které vývojem stavby a při jejím dokončování přicházejí. 

Častým doplňkem vnější fyzické ostrahy a u fyzické ostrahy staveb často, může být i fyzická ostraha se psem a psovodem. Služba psovoda doplněného vycvičeným psem, se uplatňuje zejména při ostraze průmyslových objektů, staveb a nebo objektů a areálů, které to svým umístěním a nebo povahou objektu vyžadují.

bottom of page