top of page

Recepční služby

Recepce hotelu
Recepční služby poskytujeme ať již samostatně nebo společně v rámci ostrahy a dalších komplexních bezpečnostních služeb prováděných v objektu typu administrativního charakteru či bytového objektu. 

Recepční služby bývají často v rámci ekonomických úspor na požadavek klienta prováděny současně s bezpečnostním zajištěním objektu a osob v němž se nacházejících. Tyto sloučené služby jsou pak označovány jako "ostraha recepce", kde recepce je zajišťována kombinací základních služeb recepčního charakteru (ohlašování návštěv, vydávání klíčů a vstupních karet, přijímání zásilek, předávání zásilek, rozdělování pošty pro rezidenty a firmy atd.),  se službami ostrahy objektu (evidence vstupu a výstupu, dohled nad parkováním, detekce nežádoucích osob a bezpečnostních rizik, požární prevence, sledování kamerového systému a reakce na vzniklé bezpečnostní situace).  

Recepční služby provádíme dle základních bezpečnostních opatření a dále se řídíme požadavky klienta např. jazykové znalosti, znalosti práce na PC, vzhled a ústroj recepčních a další specifikace k povaze a druhu objektu.Po schůzce s Vámi a obhlídce objektu zpracujeme návrh dle specifik vašeho zadání. Nabídka bude obsahovat kompletní recepční služby v požadovaném rozsahu, včetně souhrnu povinností a cenové nabídky, které mohou mít více variant.
bottom of page