top of page

Ostraha nemocnic

Pohotovostní lékařská služba

Ostraha nemocnic je bezpečnostní služba, kde je poskytována fyzická ostraha, která je nezbytně doplněna bezpečnostními technologiemi typu CCTV kamerové systémy, zabezpečovací systémy EZS i EPS, ACS a další bezpečnostní technologie.

 

Ostraha nemocnic je specifická jde jednoznačně o objekt spadající do kategorie měkkých cílů. K zabezpečení je potřeba spojení fyzické bezpečnosti a souboru bezpečnostních technologií. Zabezpečení objektu a osob v něm se nacházejících v kontextu bezpečnostních hrozeb jako je požár, napadení, střelba, bombové vyhrožování a nález nástražného výbušného systému. Nejde tedy jen o poškozování majetku a krádeže. Je třeba brát v úvahu, že nemocnice je specifický objekt a procedury jako je evakuace objektu nelze provádět standardním způsobem jako u jiných objektů. Hrozí zde šíření nákazy, pandemie, infekce, úniky nebezpečných látek a prostory nebezpečné z povahy vybavení nemocnice (RTG, CCTV, MGR) a další podružné hrozby.  

 

Jelikož se jedná o zdravotnické zařízení, je třeba počítat s větším počtem osob, které mají zdravotní indispozici a je třeba při případné evakuaci s tímto počítat, a proto bývá v případě ostrahy nemocnice vypracováno mnoho směrnic pro veškeré možné situace, které by mohly nastat. Ostraha a personál nemocnice se pak řídí kromě směrnic tako OEK (operační evakuační kartou), která nařizuje postupy a procedury při vyhlášení evakuace, která může nastat z mnoho důvodů, které jsou popsány výše.

 

Kromě ostrahy nemocnice, bývá často tato služba spojována se službami ostrahy parkovišť či garáží, kde se dodávají služby garážmistra, který obsluhuje parkovací systémy a zabezpečovací technologie typu detekce CO a návazností pro tyto situace, společně s evakuací objektu, kdy se garáže a parkoviště řídí svými postupy. Do služeb parkoviště spadá správa o systém placení parkovného, tedy dodávání mincí a výběr hotovosti včetně odvodu hotovosti do banky z parkomatů, pokud jsou instalovány. Správa a evidence rezidentů v parkovišti.

 

Fyzická ostraha nemocnic je nezbytná z důvodu detekce podezřelých osob, řešení konfliktů, které přicházejí zejména na urgentní příjem, kde dochází při stresových situacích potřebná řešení a zásahy fyzické ostrahy, která je nápomocna nemocničnímu personálu. Dále kontrola objektu při bezpečnostních pochůzkách a základní detekce poškození vybavení a technických závad. Komunikace s údržbou a facility personálem. Požární preventivní hlídky kontrolující stav RHP a další hasební techniky. Stav evakuačních chodeb a východů.

 

Při ostraze nemocnic je fyzická ostraha základním a neodmyslitelným prvkem, který je ale vždy třeba podpořit bezpečnostními technologiemi.

 

S ostrahou nemocnic máme zkušenosti. Zabezpečovali jsme kompletně Nemocnici na Homolce a dlouhodobě střežíme Nemocnici na Františku. Kromě toho jsme v minulosti zabezpečovali polikliniky a dlouhodobě zabezpečujeme domy s pečovatelskou službou.

bottom of page