Ostraha nemocnic

Pohotovostní lékařská služba

Ostraha nemocnic je bezpečnostní služba, kde je poskytována fyzická ostraha, která je nezbytně doplněna bezpečnostními technologiemi typu CCTV kamerové systémy, zabezpečovací systémy EZS i EPS, ACS a další bezpečnostní technologie.

 

Ostraha nemocnic je specifická jde jednoznačně o objekt spadající do kategorie měkkých cílů. K zabezpečení je potřeba spojení fyzické bezpečnosti a souboru bezpečnostních technologií. Zabezpečení objektu a osob v něm se nacházejících v kontextu bezpečnostních hrozeb jako je požár, napadení, střelba, bombové vyhrožování a nález nástražného výbušného systému. Nejde tedy jen o poškozování majetku a krádeže. Je třeba brát v úvahu, že nemocnice je specifický objekt a procedury jako je evakuace objektu nelze provádět standardním způsobem jako u jiných objektů. Hrozí zde šíření nákazy, pandemie, infekce, úniky nebezpečných látek a prostory nebezpečné z povahy vybavení nemocnice (RTG, CCTV, MGR) a další podružné hrozby.  

 

Jelikož se jedná o zdravotnické zařízení, je třeba počítat s větším počtem osob, které mají zdravotní indispozici a je třeba při případné evakuaci s tímto počítat, a proto bývá v případě ostrahy nemocnice vypracováno mnoho směrnic pro veškeré možné situace, které by mohly nastat. Ostraha a personál nemocnice se pak řídí kromě směrnic tako OEK (operační evakuační kartou), která nařizuje postupy a procedury při vyhlášení evakuace, která může nastat z mnoho důvodů, které jsou popsány výše.

 

Kromě ostrahy nemocnice, bývá často tato služba spojována se službami ostrahy parkovišť či garáží, kde se dodávají služby garážmistra, který obsluhuje parkovací systémy a zabezpečovací technologie typu detekce CO a návazností pro tyto situace, společně s evakuací objektu, kdy se garáže a parkoviště řídí svými postupy. Do služeb parkoviště spadá správa o systém placení parkovného, tedy dodávání mincí a výběr hotovosti včetně odvodu hotovosti do banky z parkomatů, pokud jsou instalovány. Správa a evidence rezidentů v parkovišti.

 

Fyzická ostraha nemocnic je nezbytná z důvodu detekce podezřelých osob, řešení konfliktů, které přicházejí zejména na urgentní příjem, kde dochází při stresových situacích potřebná řešení a zásahy fyzické ostrahy, která je nápomocna nemocničnímu personálu. Dále kontrola objektu při bezpečnostních pochůzkách a základní detekce poškození vybavení a technických závad. Komunikace s údržbou a facility personálem. Požární preventivní hlídky kontrolující stav RHP a další hasební techniky. Stav evakuačních chodeb a východů.

 

Při ostraze nemocnic je fyzická ostraha základním a neodmyslitelným prvkem, který je ale vždy třeba podpořit bezpečnostními technologiemi.

 

S ostrahou nemocnic máme zkušenosti. Zabezpečovali jsme kompletně Nemocnici na Homolce a dlouhodobě střežíme Nemocnici na Františku. Kromě toho jsme v minulosti zabezpečovali polikliniky a dlouhodobě zabezpečujeme domy s pečovatelskou službou.