top of page

Ostraha administrativních objektů

Obrazovky pro sledování zabezpečení

Provádíme kompletní zabezpečení administrativních budov, nabízíme fyzickou a technickou ostrahu administrativních objektů.

Administrativní objekty z pohledu stupně bezpečnostního rizika patří mezi měkké cíle a to zejména protože je zde velký pohyb osob (oprávněných uživatelů a návštěvníků) a také vozidel, pakliže je tato budova vybavena garážemi či parkovištěm, tak je zde i vysoké riziko z pohledu NVS nástražného výbušného zařízení a další rizika.

Pro administrativní budovy provádíme služby typu ostraha recepce či jen samotná fyzická ostraha a bezpečnostní pochůzky, dohled nad bezpečnostními technologiemi typu CCTV kamerové systémy, EPS požární elektrické systémy, EZS elektronické zabezpečovací systémy, ACS vstupní a vjezdové systémy, reakce na personální tísňová tlačítka uživatelů. 

Veškeré výše popsané bezpečnostní technologie jsme schopni též dodat a implementovat do provozu administrativní budovy na míru. 

Máme dlouholeté zkušenosti s ostrahou administrativních budov, kde dodáváme recepční na požadované úrovni, pracovníky fyzické ostrahy či kombinace těchto dvou služeb, dále služby obsluhy garáží či parkoviště a také požární hlídky.

bottom of page