top of page

Ostraha areálů

Hardware Warehouse

Provádíme kompletní zabezpečení areálů. Jedná se o komplexní služby založené na fyzické ostraze areálů v kombinaci s bezpečnostními technologiemi a moderními systémy, které rozšiřují klasické služby fyzické ostrahy areálů. Zabezpečení areálů, ať už se jedná o obchodní areály či sklady, nebo průmyslové areály a výrobní provozy provádíme na základě fyzické ostrahy, jelikož i přes moderní a velmi vyspělé technické bezpečnostní systémy je zde stále důležitý lidský faktor.

 

Základem ostrahy areálů je bezpečnostní analýza, detekce rizik a následně jejich pokrytí bezpečnostními opatřeními, a to ať už se jedná o rizika založená na krádežích majetku objednatele či vandalizmu a dalších nežádoucích vlivů, které mají za následek finanční újmu pro majitele, či provozovatele areálu. Součástí zabezpečení areálů jsou i kroky vedoucí k co největší eliminaci požárů, nebo škodám vlivem úniků vody, nebo přerušení dodávky energií. Veškeré kroky k zabezpečení areálů jsou vedeny tak, aby primárně ochránili osoby přítomné v areálu.  

 

Nabídneme zabezpečení bezpečnostními technologiemi pomocí moderních CCTV kamerových systémů, elektronických zabezpečovacích systémů napojených na nonstop PCO s možností výjezdu. Vzdálené dohledy nad bezpečnostními technologiemi doplněné o bezpečnostní patroly.

 

Veškerá fyzická ostraha prováděná při zabezpečení areálů je kontrolována pomocí moderních online sledovaných pochůzkových systémů založených na přednastavené bezpečnostní pochůzce osazené NFC kontrolními body a přístroji, který je sledován systémem GPS a tímto je pracovník ostrahy neustále pod dohledem lze si vzdáleně ověřit jeho pracovní výkon, stav bdělosti, zda se vše provádí dle nastavených pokynů a pravidel.

 

Fyzická ostraha areálu může být doplněna službou psovoda se služebním psem, který je vycvičen k detekci nežádoucích osob a též je nápomocen při zadržení narušitele areálu či pachatele trestné činnosti.

bottom of page