top of page

Ostraha staveb

Cihlová konstrukce

Ostraha staveb je specifická bezpečnostní služba, která je prováděna na základě fyzické ostrahy a za pomoci bezpečnostních technologií, a to zejména elektronického zabezpečení (kamerové systémy CCTV, EZS a EPS a ACS vstupní systémy). Při ostraze staveb je využíváno také pasivních zabezpečovacích prvků v podobě vjezdových závor, vjezdových bran a mobilního oplocení, zabezpečených buňkovišť a dalších podobných bezpečnostních prvků.

 

Použití bezpečnostní techniky a fyzické ostrahy, která je často doplňována službami psovoda se služebním psem napomáhají hladkému průběhu stavby. Navíc bývá ostraha staveb spojována společně s dohledem nad dodržováním základních kritérií BOZP (bezpečnosti práce), kdy členové fyzické ostrahy dohlížejí nad dodržováním používání osobních ochranných prostředků OOPP a také bezpečného chování osob při pobytu a pohybu na stavbě.

 

Stavba a její průběh je specifická zejména v tom, že ostraha stavby je přizpůsobována flexibilně během stavby a etap stavby tak jak se vyvíjejí a pokračují. Na začátku, kdy se konají základní zemní práce a stavba leckdy nemá z evidentních důvodů ani oplocení bývá ostraha stavby zejména o zabezpečení stavebních strojů, a to jak malé stavební techniky, tak i velkých strojů, kde je jedná o pokusy krádeže pohonných hmot, či částí stavebních strojů, také krádeže celých strojů bez ohledu na jejich rozměry.

 

Následně se podle etap stavba zabezpečuje dále, a to jak fyzickou ostrahou, tak i zabezpečovací technikou. V samotném závěru staveby, kdy se řeší zejména interiér, osazuje se vybavení se přesouvá značná část dozoru ostrahy právě i do interiéru a bývá posilována jak fyzická ostraha, tak i bezpečnostní technologie. Používají se mobilní EZS a CCTV systémy, které sleduje jak ostraha na místě na stanovišti a reaguje na stav a dle důležitosti lze podružně systémy vyhodnocovat i vzdáleným dohledem.  

 

Velmi často se při ostraze staveb využívají služby psovoda se služebním psem. Služební pes napomáhá v nepřehledném prostředí stavby fyzické ostraze. Při kontrole stavby, a to zejména v nočních hodinách pomáhá ostraze s detekcí nežádoucích osob a s jejich zadržením.

 

S ostrahou staveb máme od počátku založení naší bezpečnostní služby velké a letité zkušenosti, které jsme nasbírali během dlouhodobé spolupráce s nadnárodní stavební společností Skanska, pro kterou jsme zabezpečovali jak developerské projekty, tak i velké stavby administrativních budov a areálů.

bottom of page