top of page

Požární prevence - požární preventivní hlídky

požární hlásič

Zákon o požární ochraně ukládá v určitých případech podnikatelům a majitelům objektů či areálů zřídit požární preventivní hlídku a jelikož se jedná o specifickou odbornou službu, je možné tuto zajistit smluvně, dodavatelsky.

Základem je aby požární preventivní hlídka prošla kurzem požárního preventisty a tento zajišťuje požární technik či OZO odborně způsobilá osoba v PO (požární ochrany).

Požární, preventivní hlídka dohlíží nad dodržováním požárního řádu, kontroluje dle nastavených pravidel objekt, reaguje na vzniklá požární rizika a obsluhuje požární bezpečnostní technologie EPS, SHS (elektrické požární systémy a případný systém hašení "sprinklery").

 

Proškolená požární hlídka provádí na objektu v pravidelných intervalech preventivní požární pochůzky s cílem detekovat nebezpečné předměty a další rizika, která by vedla k požáru. Případně provádí požární hlídka prvotní zásah při požáru hasebními prostředky, které jsou na objektu pro hašení k dispozici.

 

Požární hlídka se řídí při výkonu služby PPS požární poplachovou směrnicí a požární řádem, který musí být vyvěšen viditelně na každém objektu včetně evakuačního řádu. Vše je řešeno podle § 23 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci.

bottom of page