top of page

Ostraha bytových objektů

samičí, recepční, dílo, místo, klapka karta, do, mužský

Provádíme ostrahu bytových objektů a komplexů bytových budov.

 

Ostraha bytových objektů bývá často spojena s recepčními službami. Může se jednat o recepční služby na vysoké úrovni, které také obsahují úkony bezpečnostního charakteru. Pracovník mimo recepční služby provádí také dozor nad CCTV kamerovým systémem a EPS protipožárním systémem, případně reaguje na poplachy EZS elektronického zabezpečovacího systému. 

 

Pracovník ostrahy má dohled nad vstupujícími osobami do objektu a případně i nad vjezdem do garáží. Většina bytových objektů má v dnešní moderní době elektronické vstupní systémy a nebo jiná podobná zařízení, nicméně i tak se do objektů snaží dostat nežádoucí osoby a proto je zde pracovník ostrahy, který tyto osoby detekuje a vykazuje. 

 

Dále pracovník ostrahy vykonává bezpečnostní pochůzky po objektu s cílem detekovat případné nežádoucí osoby, také s vyhledáváním technických závad pro správce objektu se kterým úzce spolupracuje a se zaměřením na požární prevenci. 

Jsme schopni pokrýt komplexní zabezpečení bytových objektů a to jak z pohledu fyzické bezpečnosti, tak i bezpečnostních technologií a dalších technologií, které bývají v bytových objektech používány. 

bottom of page