top of page
  • Obrázek autorahanzelin

Jak zacházet s podezřelou zásilkou, nebo balíčkem či předmětem?

Aktualizováno: 25. 11. 2022Žijeme v těžké době, kdy se s nebezpečím můžeme kdykoliv setkat včetně našich dětí. Proto vás seznámíme se základními pravidly v případě, že se setkáte s podezřelým balíčkem či obdržíte podezřelou zásilku, nebo se setkáte se situací, kdy budete v místě, kde bude vyhrožováno bombou, nebo nebezpečnou látkou.


Je těžké se dnes při pobytu ve velkoměstech vyhýbat místům, kde se srocuje hodně lidí, ale můžete si dát pozor a my vám řekneme jak reagovat na nebezpečnou situaci. Většinou bývá pravidlem, že se výhrůžky, či anonymní oznámení o uložení nebezpečné třaskaviny, bomby či nebezpečné látky vztahují na hodně zalidněná místa (měkké cíle). Cílem strůjců těchto situací je většinou vyvolání strachu a paniky, ale pozor, může jít i o reálnou situaci. Proto se nesmí žádná z těchto situací podcenit.


Vždy je třeba reagovat a brát každou nebezpečnou situaci vážně a nemávnout nad tímto rukou a jít dál. Mezi mnoha zastrašujícími situacemi, nebo i nedomyšlených legrací a situací, které se snaží jen vyvolat paniku, můžou být i opravdové nástrahy psychopatů, teroristů s cílem ublížit mnoha lidem.


Co dělat v případě, že vás někdo anonymně osloví s výhrůžkou o uložení bomby či nebezpečné látky?


První co udělejte je, že volejte neprodleně na policii, přesněji na Policii ČR, tísňovou linku č. 158. Dále můžete oslovit hasičský záchranný sbor na telefonní lince č. 150. Pokud jste ale již volali PČR, tak ti si ostatní potřebné složky IZS pro řešení situace zavolají sami dle vyhodnocení situace a získaných informací od vás. Může se jednat zároveň i o výjezd záchranné zdravotnické služby, pokud jste se vyskytli v blízkosti nebezpečných látek atd.

Pokud se jedná o anonymní vyhrožování, nebo oznámení o uložení nebezpečného předmětu v budově a nacházíte se uvnitř, tak tuto budovu okamžitě opusťte a co nejvíce se od této budovy vzdalte na pokud možno volné prostranství. Pokud nejste sami, vyhlaste poplach podle místní poplachové směrnice budovy a společně opusťte nebezpečné místo.


Ostatní řešení nechte na bezpečnostních a záchranných složkách, nepouštějte se do žádných "sólo akcí" a nesnažte se stát za každou cenu hrdinou. Pokud by vše dopadlo špatně, tak z hrdiny může snadno být hazardér, který má pak svým jednáním na svědomí mnoho zraněných a bohužel někdy i mrtvých.


Pokud obdržíte nebezpečnou zásilku či balíček, dopis a to jakýmkoliv způsobem, tak postupujte dle níže popsaného způsobu.


  • Nikdy podezřelou zásilku, dopis neotvírejte a to žádným způsobem, ani tím co jste viděli v nedělním detektivním seriálu. Netřepte s balíčkem, nepřevracejte ho, nejlépe pokud je to možné s předmětem nehýbejte a okamžitě opusťte místo kde jste nález zjistili.

  • Postupujte stejně jako u situace výše popsané. Postup je tedy volat policii ČR a hasičský záchranný sbor ČR, okamžitě bez prodlení opustit místo a nikoho do nebezpečné zóny nevpouštět.
Co ale dělat, když se nemůžete z nějakého důvodu vzdálit, například na zalidněném místě nechcete vyvolat paniku, nebo by mohl někdo zásilku vzít?


  • Když už musíte s předmětem či zásilkou manipulovat, tak nejlépe je zásilku uložit ve stejném stavu do igelitového pytlíku či igelitové tašky, přitom ji neotáčet a netřepat s ní, vše dělejte v klidu, ale pokud možno rychle, ale ne zmatečně.

  • Následně ji opět položte nejlépe na zem, aby nespadla ze stolu a pak si okamžitě umyjte ruce mýdlem a to několikrát. Následně volejte PČR a HZS a mějte předmět pod dozorem až do příjezdu bezpečnostních a záchranných složek.

A jak nebezpečí identifikovat? Jak poznáte nebezpečnou zásilku či baliček, předmět?


Může se jednat o neznámého adresáta, což u některých může být běžným pravidlem, ale není to všeobecně zcela normální postup zasílání dopisů a zásilek. Nebo nevíte, kdo zásilku doručil a pošta to nebyla, běžný kurýr na kterého jste zvyklí a k vám jezdí také ne, to vše ukazuje na nebezpečí. Podezřelé texty na obalu zásilky, výhrůžné texty a nápisy, je třeba vše a všechny okolnosti zvážit v kontextu v jaké situaci a kde se zrovna nacházíte. Jestli se zásilka může týkat běžně místa, do kterého byla doručena.


Dále, jestli zásilka podezřele zapáchá, nebo z ní vycházejí zvláštní zvuky typu tikání a pípání. Nebo jestli jste zjistili dráty a podobné zařízení, připomínající balíček s bombou, která se dnes může skrývat i v dopisech. Pokud dopis či zásilka po otevření obsahuje prášek, který by neměla obsahovat, nebo balíček obsahuje nádobky s tekutinou a neměl by je obsahovat, to vše může ukazovat na třaskavinu, bombu či nebezpečnou látku.


Dnešní doba je nebezpečná a je třeba si dávat pozor na každém místě, kde se nacházíte a i situace, která na první pohled může vypadat jako legrace, může být past.


Nepodceňujete nic podobného o čem se v tomto článku píše, doba je čím dál více nebezpečnější a situace chaotičtější a tak je třeba se tomuto přizpůsobit.

19 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page