top of page
  • Obrázek autorahanzelin

Ostraha objektů a majetku - prevence

Aktualizováno: 25. 11. 2022Mezi podpůrné procesy, které patří do podnikání je i obecná bezpečnost.


Při podnikání má každý podnikatel svůj směr a cíl, ale k podnikání patří i podpůrné procesy, které k podnikání neodmyslitelně patří. Pokud nezbývá podnikateli čas pro řešení těchto procesů, je třeba využít služeb profesionálů, kteří se těmito podpůrnými procesy zabývají a je to jejich podnikání.


Mezi podpůrné procesy, které patří do podnikání je i obecná bezpečnost a s ní úzce spojené zajištění majetku ať už movitého či nemovitého. Každý je svým způsobem zranitelný a je třeba míru rizika co nejvíce snížit a tím ztížit nekalým živlům co nejvíce možnost vám majetek zničit či ukrást.

Je třeba zajistit majetek tak, aby bylo co nejvíce znemožněno jej ukrást či poškodit. K tomu slouží i pravidla chování oprávněných uživatelů objektu. Myslí se tím majitelé, zaměstnanci a pravidelní či nepravidelní návštěvníci. Většina zlodějů se ubírá nejsnazší cestou při pokusu ukrást majetek. Proto je třeba při preventivních opatřeních, zabezpečující váš majetek postupovat efektivně. Nejsnazší je dát vědět nekalým živlům, že majetek je zabezpečen. Jednou z cest, jak znemožnit ukradení majetku je i vizuální preventivní opatření k zajištění majetku.


Myslí se tím taková bezpečnostní opatření, která zloděje odradí již při typování před tím, jaký objekt vykradou. Pokud vedle sebe budou dva podobné objekty, nabízející zlodějům podobné možnosti pro jejich nekalou činnost, vyberou si vždy ten hůře zabezpečený objekt, do kterého bude vloupání snadnější. Nikdo si nechce ztěžovat práci a riskovat, což platí i u zlodějů, kteří jistě netouží po dopadení při krádeži.


Každá překážka pro zloděje na cestě k odcizení majetku je problém a pokud tyto překážky budou efektivní a účinné, jste na dobré cestě se většiny zlodějů zbavit. Jedná se o tzv. mechanické, ale i elektronické zabezpečení. Taková jednoduchá mříž na dveřích či oknech je velmi efektivní překážkou pro většinu zlodějů. V dalších případech pomůže systém elektronického zabezpečení majetku EZS s napojením na pult centralizované ochrany s možností vyslání zásahové jednotky.


Další možností jak zabezpečit majetek je nechat si vše pohlídat od bezpečnostní agentury. Například monitorovací patrolovací služba, kdy motorizovaná jednotka navštíví váš objekt v předepsaných četnostech během dne. Tyto návštěvy jsou nepravidelné a nikdo nikdy neví předem, kdy se patrolovací služba na objektu objeví a jak dlouho setrvá na místě. Tato provede kontrolu a veškeré dohodnuté bezpečnostní úkony a zase odjede. Je na zákazníkovi, kolik takových návštěv bude chtít. Je samozřejmostí, že tato služba vychází levněji než klasická trvalá fyzická ostraha objektu.


Tou poslední a nejúčinnější preventivní možností je pak zmíněná, trvalá fyzická ostraha objektu. V případě, že se jedná o spolehlivé pracovníky, kteří vykonávají řádně svěřené úkoly, jde pak o jedno z nejúčinnějších preventivních opatření, které pro svůj objekt můžete zajistit. Pokud se pak kombinuje toto fyzické zabezpečení objektu s elektronickým zabezpečovacím systémem s napojením na PCO s možností vyslání zásahové jednotky, či důmyslným kamerovým systémem, je objekt velmi dobře zajištěn proti vloupání a krádeži majetku.


Bohužel se jedná o jedno z nejvíce finančně nákladných zabezpečení objektu proti vloupání a poškození majetku. Fyzická ostraha a přítomnost pracovníka ostrahy je nákladnější. Je na podnikateli, aby vyhodnotil, zda se mu tyto výlohy za ochranu majetku vyplatí a co mu to přinese. V opačných případech, kdy se vše nechá napospas se slovy, jsem pojištěn, jsou známé případy, kdy byl objekt vykrádán opakovaně a to proto, že nebyl proto krádežím vůbec zajištěn. Pak už i pojišťovna může a stává se, že vypoví takovému podnikateli pojistnou smlouvu.


Je třeba doplnit, že v případech provozů, skladů a výrobních prostor se nemusí vždy nutně jednat o nebezpečí z venku. Leckdy je třeba zabezpečit majetek i proti ukradení z tzv. vlastních řad, tedy z řad zaměstnanců. Jedná se o zabezpečení provozu, zboží a kontrolu nad pohybem majetku či zboží před expedicí ke klientům. Kamerové dohledové komponenty, docházkové kontrolní systémy. To vše pomůže zabezpečit majetek proti ukradení.


Veškerá rizika jsme schopni pro vás vyhodnotit a nabídnout vám efektivní řešení proti vykradení a poškozování majetku. Disponujeme nejen klasickou fyzickou ostrahou, ale i moderními systémy zabezpečení majetku. Stanovíme rizika a vypracujeme pro vás nabídku.

Stupeň ochrany a zabezpečení majetku se v praxi pak většinou rovná důležitosti a hodnotě majetku. Základní prvky zabezpečení majetku by měl ale zajistit každý vlastník objektu. Nezabezpečený majetek je pak nabídkou pro zloděje. Jelikož je majetková kriminalita v naší lokalitě poměrně vysoká, tak to i jasně vypovídá o míře a úrovni zabezpečení majetku.

Leckdy to v praxi opravdu vypadá, jakoby nám na majetku “nezáleželo”.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page